سامانه آنلاین محاسبه حقوق و مزایای قانونی کار

خوش آمدید محاسبه حقوق و مزایای قانونی کار در سنوات گذشته یکی از نیازمندیهای کارجویان و کارفرمایان به منظور بررسی حق قانونی خود و یا پرسنل در سالهای گذشته می باشد

سامانه جاری ، با استفاده از اطلاعات ثبت شده قانونی پرداخت حقوق در سالهای گذشته و بر اساس اطلاعات شما فیش حقوقی مورد نظر را محاسبه و نمایش می دهد

صدور فیش حقوقی